Keutamaan Ilmu

Mari isi hari yang diberkahi ini dengan semangat tuk mengalih bentuk sebagian kekayaan, dari harta menuju Ilmu. Sebab keutamaan Ilmu di atas harta, telah disebutkan ‘Ali ibn Abi Thalib dengan begitu indahnya. Mari kita eja & tambahkan beberapa. Ilmu utama dibanding harta, sebab ia warisan Rasul & Anbiya’; sementara emas-perak-permata, dilungsurkan Fir’aun, Qarun, & raja-raja.

Ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu menjaga pemiliknya, sementara pemilik harta bersusah payah memelihara kekayaannya. Ilmu lebih hebat daripada harta. Jika ilmu menguasai harta, jadi mulialah keduanya. Jika harta menguasai ilmu, kan terhinalah keduanya. Ilmu lebih agung dibanding harta, sebab kekayaan akan berkurang jika dibelanjakan, sementara pengetahuan bertambah jika dibagikan.

Ilmu  lebih setia daripada harta. Ilmu menyertai pemiliknya menuju kematian & kebangkitan. Tapi harta tak mau ikut & tetap di dunia. Pemilik Ilmu terhormat & diperlukan semua insan; dari jelata hingga para raja. Harta hanya berguna, dalam kebutuhan faqir & dhu’afa. Bagi pemilik harta, bermunculanlah musuh jahat & kawan tak tulus. Sedangkan berpunya Ilmu, memperbanyak saudara & mengurangi seteru.

Pemilik harta hanya digelari yang baik-baik jika mau memberi. Pemilik Ilmu digelari yang baik-baik sejak belajar, apalagi mengajar. Tamak pada Ilmu; mulialah yang masih bodoh maupun sudah cendikia. Tamak terhadap harta; nistalah yang masih miskin maupun sudah kaya. Di akhirat; pemilik harta kan rumit urusan sebab berbelit hisabnya, sementara pemilik Ilmu akan mendapat kemudahan & syafa’at Nabi-Nya.

Kemuliaan pemilik harta ada pada kekayaan; terletak di luar dirinya. Keagungan ahli Ilmu ialah pengetahuan; menyatu bersama sosoknya. Musuh Musa yang ber-harta; Qarun & Fir’aun, jatuh bersombong-mengaku tuhan. Kawannya yang ber-Ilmu; Khidzir, rendah hati-berkehambaan. Semua ibadah & ketaatan pada Allah, harus dilakukan dengan Ilmu. Tapi banyak kemaksiatan keji & munkar, bisa dilakukan dengan harta.

Sulit menemukan kemaksiatan yang ditujukan untuk memperoleh Ilmu. Bertabur banyaknya dosa-dosa yang ditujukan untuk mendapat harta. Harta membawa kesedihan sebelum mendapatkannya, memberi kekhawatiran setelah memperolehnya. Ilmu itu kegembiraan & keamanan, kapanpun. Mencintai Ilmu, memiliki maupun tidak, adalah mata air kebajikan. Mencintai harta, baik berpunya ataupun papa, adalah sumber keburukan.

Adam diciptakan, lalu dia dibekali Ilmu -bukan harta-, yang membuatnya unggul di hadapan para malaikat. {QS 2: 31-34}. Rabb menurunkah wahyu pertama terkait Ilmu {QS 96: 1-5}. Allah memerintahkan Dia ditauhidkan dengan ilmu {QS 47: 19}. Bukan harta. Harata hanya bisa mulia & membawa ke surga jika dibersamai Ilmu. Ilmu tak harus disertai harta untuk itu. {Simpulan, HR Ath Thabrani}

Orang ber-harta & ber-ilmu yang berinfaq, pahala-nya SAMA DENGAN orang berilmu yang baru bercita untuk itu. {Simpulan HR Ath Thabrani}. Hadits riwayat Imam Ath Thabrani yang tersimpul di nomor 21-22 yang lalu, berbunyi sebagai berikut: ‘‘Terbagi hamba-hamba Allah itu menjadi 4 golongan.

  • Golongan pertama, dikaruniai Allah Ilmu & harta. Maka dia bertaqwa kepada Allah Dan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
  • Golongan kedua; diberi Allah Ilmu, namun tak dilimpahi harta. Maka dia bertaqwa pada-Nya. Dan selalu berkata pada dirinya, “Andai dikarunia seperti hamba pertama, aku akan berbuat sebagaimana yang dia lakukan”. Sesungguhnya pahala kedua orang ini SAMA.
  • Hamba ketiga; diberi harta tanpa beroleh Ilmu. Maka dia tak bertaqwa pada-Nya, berbuat sia-sia & dosa.
  • Hamba keempat, tak ber-harta & tak ber-ilmu, maka dia tak bertaqwa & selalu berkata pada dirinya; “Andai aku diberi harta seperti hamba ke-3, aku juga akan melakukan hal sia & kemaksiatan seperti dia.” Timbangan 2 orang ini SAMA.”

Demikian sekelumit di hari ini. Sungguh tak hendak mengajak tuk membenci harta; tapi mari sedikit-banyak mengalihbentuknya jadi Ilmu:)

By @salimafillah

Advertisements

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: