Da’wah

Da’wah berarti mengajak atau menyeru. Baik mengajak kepada kejahatan maupun kepada kebaikan.

Secara syar’i berarti mengajak atau menyeru orang untuk memahami dan masuk Islam secara kaffah.

mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran…

[QS Al-Baqarah 2; 221]

Maka ke manakah kamu akan pergi? [QS. At Takwir 81; 26.]

Alasan berdakwah

1.Agar Islam Menang

هو الّذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كر المشركون

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan dibekali huda (Al Quran ) dan dienul hak (Islam) agar dimenangkan atas seluruh dien (agama) walau orang musyrik benci”.

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

“Islam itu adalah tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya”.

2. Sebagai hujjah di hadapan Allah

واذ قالت امّة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم اومعذّبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربّكم ولعلّهم يتّقون

“Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata: “Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan adzab yang keras?”. Mereka menjawab: “Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertaqwa”. (7:164).

رسلا مبشرين ومنذرين لئلاّ يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

“(Mereka Kami utus) selalu rasul-rasul pembawa berita gembira dan pembawa peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (4:165).

3. Da’wah merupakan sebuah keyakinan

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan;Hikmah, pelajaran yang baik & bantahlah mereka dengan cara yang baik.

A. HIKMAH

Dengan Perkataan yang Tepat,

Perkataan yang lemahlembut,

Perkataan yang berat

Perkataan yang benar /tepat sasaran

Perkataan yang membekas di dalam hati.

Perkataan yang baik.

Kata-kata yang mulia.

Perkataan yang Ringan

B. Pelajaran yang baik

Dengan Cara yang Tepat

Menghadapi kejahatan dengan kebaikan

Menundukkan Kekuatan dengan Kekuatan

Dengan memberikan hadiah

Dengan mengadakan hubungan kekarabatan

C. Bantahlah mereka dengan cara yang baik

Orang Bijak

Andai Perjuangan Ini Mudah Menyertainya,

Andai perjuangan Ini Singkat,

Pasti Banyak Yang Istiqomah

Andai Perjuangan Ini Menjanjikan Kesenangan Dunia,

Pasti Banyak Yang Tertarik

Tetapi Hakikat Perjuangan Bukan Seperti Itu

Kekuatan IMAN menjadikan perjuangan itu indah

Andai jatuh, Bangkitlah kembali

Andai terluka, Ingatlah AZZAM kita

Kenapa Perjuangan itu PAHIT?? Karena Surga itu manis untuk semua sahabat, Faidzaa‘azzamta fatawakkal’alallah IKHLAS ISTIQOMAH SABAR

Advertisements

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: